Husovka: dodržení karantény do 23.10. 2020

Vážení rodiče, nejpozději během dneška byste měli obdržet na SMS zprávu o výsledku testování. Předáváme informaci KHS LK, která upozorňuje, že i pokud bude výsledek testu negativní, tj. dítě nemá zjištěno onemocnění, je nutné dodržet karanténu do 23.10. včetně. Na děti se tedy ve školce těšíme od pondělí, 26.10.2020. Vše samozřejmě za předpokladu, že nedojde ke změně podmínek provozu MŠ v celé zemi. Těšíme se na viděnou K. Podrápská, ředitelka

HUS: testování dětí v karanténě

Vážení rodiče,

odběrová sanitka přijede na dvůr naší mateřské školy na Husovce ve středu, 21.10.2020 v 10:30. Odběr testovacího vzorku a jeho zapsání trvá max. 1 minutu. Děkujeme velmi za to, že se se svými dětmi dostavíte včas. Pokud byste měli s termínem jakýkoli problém, kontaktujte prosím pracovnici KHS LK, dr. Košátkovou Huškovou na emailu (martina.kosatkova.huskova@khslbc.cz). Výsledky testů dostanete jako SMS na telefon, který jste uvedli. Vyhodnocení testů proběhne obvykle max. do 36 hodin od odběru.

Děkuji za součinnost K. Podrápská, ředitelka

Vyhlášení karantény pro celé pracoviště Husova 991/35

dle sdělení Krajské hygienické stanice z pátku 16.10., 9:30, je všem dětem a zaměstnancům z pracoviště Husova 991/35 kteří byli přítomni ve školce v úterý, 13.10.2020, nařízena karanténa kvůli poslednímu úzkému kontaktu z úterý, 13.10.2020, s osobou, u níž byl zjištěn pozitivní výskyt nemoci SARS Cov19 tamtéž. Karanténa je nařízena zpětně od středy, 14.10.2020 do pátku, 23.10.2020 včetně, tj. 10 dní od kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Informaci o centrálním testování, tj. přistavení odběrové sanitky do areálu MŠ Husova budete informováni emailem a na této webové stránce. Pokud budou výsledky dětí a zaměstnanců negativní, mohou děti od pondělí, 26.10.2020 do školky.

Děkujeme všem rodičům v této nelehké době za součinnost při získávání potřebných údajů i dodržování pokynů KHS. K. Podrápská, ředitelka

Omezení provozu MŠ

Vážení rodiče,

od pondělí, 19.10.2020 do pátku, 30.10.2020 včetně, omezujeme po dohodě se zřizovatelem provoz naší mateřské školy.

6:30 – 16:00

Nutnost omezení provozu je vyvolána nepřítomností učitelek, asistentek a provozních zaměstnankyň, které jsou v karanténě nebo na ošetřovačce se svými dětmi, žáky základních škol.

Děkujeme za pochopení

K. Podrápská, ředitelka

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY O OMEZENÍ PROVOZU

Testování dětí v karanténě

Vážení rodiče,

odběrová sanitka přijede na dvůr naší mateřské školy v pondělí, 19.10.2020 v 8:00. Odběr testovacího vzorku a jeho zapsání trvá max. 1 minutu. Děkujeme velmi za to, že se se svými dětmi dostavíte včas. Pokud byste měli s termínem jakýkoli problém, kontaktujte prosím pracovnici KHS LK, dr. Košátkovou Huškovou na emailu (martina.kosatkova.huskova@khslbc.cz).

Informaci o výsledku testu svého dítěte obdržíte od hygieny prostřednictvím SMS ca do 24 hodin od odběru.

Pokud bude mít Vaše dítě test negativní, může od dalšího dne nastoupit do MŠ. Dle vývoje aktuální situace buď do své třídy, nebo na nezbytně nutnou dobu do třídy v 1. patře pavilonu B.

Děkuji za součinnost K. Podrápská

Karanténa pro třídy Slůňata a Koťata

dle sdělení Krajské hygienické stanice z pondělí, 12.10., 20:00, je všem dětem a zaměstnancům z pracoviště Klášterní 466/4, pavilon B, přízemí, kteří byli přítomni ve školce v pátek, 9.10.2020, nařízena karanténa kvůli úzkému kontaktu s osobou, u níž byl zjištěn pozitivní výskyt nemoci SARS Cov19 tamtéž. Karanténa je nařízena s okamžitou platností od úterý, 13.10.2020 do pondělí, 19.10.2020 včetně, tj. 10 dní od kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Rodiče mají nárok na ošetřovné.

Předpokládáme, že do MŠ přijede opět koncem týdne covidová sanitka a odběr vzorků bude proveden centrálně.

Děkujeme za pochopení a součinnost v této nelehké době.

K. Podrápská, ředitelka školy

Prosba rodičům

Vážení rodiče,

pokud budete vy nebo kdokoli z rodiny pozitivní na COVID 19 či jiné infekční onemocnění a společně s Vámi obývá domácnost i dítě navštěvující naši mateřskou školku, je vaší povinností dodržet i u dítěte nařízenou karanténu. Dítě, jehož rodič je COVID19-pozitivní opravdu do školky nepatří.

Děkuji za pochopení a důsledné dodržování par. 45, odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví.

K. Podrápská, ředitelka

Testování dětí v karanténě

Vážení rodiče, testování dětí v karanténě proběhne ve čtvrtek, 8.10.2020, v 8:00 na pracovišti Klášterní 466/4. Specializovaná sanitka bude parkovat před pavilonem C. Odhadovaná doba testování: 15 min. Prosíme o přesnost a respektování pokynů zdravotníků.

Testování se týká výhradně tříd Lvíčata a Kuřátka. U jiných dětí nedošlo k tzv. ÚZKÉMU KONTAKTU, který je definován jako kontakt s případem onemocnění COVID-19 ve vzdálenosti do dvou metrů po dobu delší než 15 minut nebo sdílením stejného uzavřeného prostředí (např. domácnosti, učebny, zasedací místnosti, nemocniční čekárny atd.) s případem onemocnění COVID-19 po dobu delší než 15 minut (viz citace KHS LK).

Karanténa pro třídy Lvíčata a Kuřátka

Vážení rodiče,

dle sdělení Krajské hygienické stanice ze soboty, 3.10., 10:00, je všem dětem a zaměstnancům z pracoviště Klášterní 466/4, pavilon A, přízemí, kteří byli přítomni ve školce ve dnech 29. a 30. září 2020, nařízena karanténa kvůli úzkému kontaktu s osobou, u níž byl zjištěn pozitivní výskyt nemoci SARS Cov19 tamtéž. Karanténa je nařízena s okamžitou platností od soboty, 3.10.2020 do pátku, 10.10.2020 včetně.

Rodičům náleží zákonné ošetřovné. Kontaktujte prosím ošetřujícího dětského lékaře. Zároveň prosím reagujte v pondělí a v úterý na telefonát z čísla 724 302 950 (mobilní telefon ředitelky), musíme doplnit údaje, k nimž normálně nemáme kvůli GDPR přístup (rodné číslo dítěte, ošetřující lékař…).

Všichni budou centrálně testováni ve středu, 7.10.2020, nebo ve čtvrtek, 8.10.2020, v prostorách mateřské školy, kam dorazí testovací sanitka. O přesném datu a čase testování budete informováni pracovníky KHS LK buď emailem nebo prostřednictvím SMS.

Přízemí MŠ bylo v pátek, 2.10.2020 ve 14:00 desinfikováno ozonem, abychom zabránili dalšímu přenosu.

Děti, které nebyly v dané dny přítomny ve školce a přijdou v pondělí do MŠ, budou umístěny v 1. patře pavilonu A ve třídách Myšáků a Sluníček.

Děkuji za pochopení

Kamila Podrápská, ředitelka

30.9.-1.10.2020 omezen vjezd k MŠ

Vážení rodiče, sdílím tímto oznámení správce polikliniky Klášter. Předpokládám, že souvisí s asfaltováním ulice Klášterní:

Vážení paní ředitelko,
rád bych vás informoval o příjezdu do objektu kliniky ve dnech 30.9.2020 a 1.10.2020.
Dne 30.9. bude od 7 hod uzavřen příjezd z Jablonecké ulice včetně příjezdu přes dvůr polikliniky. Jediný příjezd bude od Husovy ulice, vjezd a výjezd k poliklinice bude přes současnou výjezdovou závoru. Toto platí pro nájemce EUC kliniky, MŠ a sanitní vozy. Ostatní budou mít přístup pouze pěší.
Dne 1.10. bude uzavřen příjezd z Husovy ulice včetně možnosti výjezdu přes výjezdovou závoru. Jediný vjezd a výjezd bude přes vjezdovou závoru.
Tímto vás žádám o pochopení a trpělivost. Po této akci bude Klášterní ulice opět průjezdná.
Přeji pěkný den.  S pozdravem
Josef Lochman
správce EUC kliniky Liberec
mobil: 725 907 678

DO ŠKOLKY S VŘESEM

Milé děti, podzim začíná barvit naše stromy a louky a i naše zahrada se díky loňským předškoláčkům zabarvila trsy vřesů. Pokud chcete navázat na tradici, zasaďte si s rodiči svůj vřes i letos. Od pondělí budou u vstupu k dispozici malé motyčky, kýbl s vodou na zalití i pytle na případný plevel.

Svůj vřes si můžete opět ozdobit a označit obrázkem nebo jmenovkou. I díky vám a vašim vřesům bude naše školka opět krásnější.

ROZHOVORY VE TŘECH – rodičovská akademie I-IV

Vážení rodiče,

minulý týden jste poslali své dítě poprvé do školky. Nyní nastává období neustálých překvapení – proč dělá naše dítě to či to, proč nezvládá, co už doma dávno zvládalo, proč, proč, proč….

Domnívám se, že nikdo neshrnul specifika dětské duše a dětského světa lépe, než tři odborníci na tento křehký útvar: PhDr. L.Trapková, MUDr. V. Chvála a PhDr. M. Hermann. Najděte si, prosím, po čtyři odpoledne hodinku času a zaposlouchejte se do rozhovoru, který vám usnadní život v dalších nejméně 15 letech… Přeji vám hezký poslech a čas ke vstřebání slyšeného. Kamila Podrápská, ředitelka

DÍL PRVNÍ NALEZNETE ZDE

DÍL DRUHÝ NALEZNETE ZDE

DÍL TŘETÍ NALEZNETE ZDE

DÍL ČTVRTÝ NALEZNETE ZDE

První den je za námi

Milé děti, milí rodiče,

gratuluji vám všem k úspěšnému zvládnutí prvního školkového dne. U některých zejména menších dětí může být adaptační období o trošku delší, dejte sobě i nám čas.

Těšíme se na vás opět zítra!

Jménem zaměstnanců MŠ Klášterní (Husovu nevyjímaje)

Kamila Podrápská, ředitelka školy